“Vrienden van het Inloophuis waarderen de aandacht, de gastvrijheid en
de diversiteit van mensen”

Vrienden waarderen het belang van een ontmoetingsruimte in de wijk waar aandacht, gezelligheid en betrokkenheid is. Medewerkers en vrijwilligers zetten zich van harte in voor vele ontmoetingen in de inloop en bij andere activiteiten die worden georganiseerd. Zij waarderen de morele en financiële steun van Vrienden van het Inloophuis.
Vriend worden betekent dat je jaarlijks een gift geeft voor het werk van het Inloophuis. Daardoor kunnen wij tijdens de inloopuren koffie/thee schenken, aandacht geven, een wijkbewoner mee laten doen aan een activiteit of mee laten eten bij een wijkmaaltijd. Als vriend ontvangt je onze nieuwsbrieven en ons jaarverslag.

Vriend worden van het Inloophuis?

Elke bijdrage is welkom. Jouw gift wordt goed besteed.

Je kunt jouw gift overmaken op bankrekening:
NL53 INGB 0000 4374 09, t.n.v. Stg Inloophuizen Amersfoort IHS, o.v.v. Vriend van het Inloophuis Schothorst.

Wil jij Vriend van Inloophuis Schothorst worden, stuur dan een e-mail naar info@inloophuisschothorst.nl
of meld je aan via het contactformulier onder “Contact”.