In het Inloophuis willen wij aandacht schenken aan ieder die dit behoeft. Belangrijk is daarbij dat er ruimte geboden wordt voor ontmoeting en (h)erkenning: mensen kunnen hun talenten ontwikkelen, met anderen hun emoties en ervaring delen en zo gezamenlijkheid ervaren, elkaars “naaste” worden. Wij doen dit vanuit een christelijke levensovertuiging. Vanuit de Bijbel worden ons kernbegrippen aangereikt: barmhartigheid, gerechtigheid, wederkerigheid. Door en voor velen, in en vanuit het Inloophuis, wordt aan deze missie handen en voeten gegeven.

Missie en visie

Over het logo

In het nieuwe bestuur spraken en schreven wij steeds vaker over het Inloophuis als over het IHS. Toen er gedacht werd over vernieuwing van onder andere het logo, de huisstijl en de website, werd direct voorgesteld om deze afkorting als leidraad te nemen, temeer toen wij ons realiseerden dat deze letters ook nog een vroeg-christelijke betekenis hebben. In het Grieks is het de afkorting van de naam IHSOUS (Iésous: Jezus). Je ziet deze letters ook nu nog steeds op priesterkleding, kloosters etc. staan: IHS met een kruisteken in de bovenste helft van de H. Ook staat deze afkorting voor in hoc signo (in dit teken). In dit teken, dat van het kruis van Christus, willen wij het werk van het IHS vormgeven. In ons nieuwe logo, deze 3 letters, is het kruis zichtbaar ‘opgebouwd’ uit ‘stenen’. Er is dus nog werk aan de winkel!

Klik of tap op de knop rechts om de folder te downloaden.