Het bestuur bestaat uit 5 leden. Zij zijn afkomstig uit zowel Protestantse Gemeenten Amersfoort (PGA) als de Rooms Katholieke Parochiën die Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort (OLV) vormen.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Naam: Functie: Aangesteld door:
Reina van Mourik voorzitter de PGA
vacant secretaris
Willy Maat afgevaardigde vrijwilligers
Ruurd Kolhoff alg. lid prot. wijkgemeente De Hoeksteen
Pieter-Jan Hamers penningmeester tijdelijk

Het Inloophuis Schothorst zoekt U!

Zoals blijkt uit bovenstaande lijst is er binnen het bestuur van het Inloophuis Schothorst dringend behoefte aan twee nieuwe leden, met de volgende aandachtsgebieden: 

Penningsmeester
Secretaris – Algemeen lid

Vindt u het mooi om op een zinvolle manier vorm te geven aan deze wijze van vrijwilligerswerk of wilt u meer informatie over een of beide vacatures mail dan naar: willymaat@gmail.com

Vanaf 1-1-2016 zijn drie inloophuizen in Amersfoort opgegaan in de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). Onder deze Stichting zijn de beroepskrachten in dienst. Naast het bestuur van de SIA, heeft elk inloophuis nog een lokaal bestuur.

Het bestuur van Schothorst vergadert maandelijks.

De verantwoordelijkheid van het bestuur is onder andere om een doordacht beleid uit te zetten. De vaste beroepsktracht is op dit moment voor 18 uren werkzaam voor de Inloophuis Schothorst (IHS).

Gezien bovenstaande kan Inloophuis Schothorst niet zonder inkomsten. Inkomsten zijn nodig om een sluitende exploitatie van het IHS mogelijk te maken. Daarnaast worden er ten behoeve van de inlopers diverse activiteiten uitgevoerd, die de nodige kosten met zich meebrengen. Voor alle kosten zijn wij afhankelijk van Vrienden van het Inloophuis Schothorst en andere donateurs en fondsen.

Bij het bestuur is men zich bewust van het belang om zowel bestuurlijk als uitvoerend tot meer samenwerking te komen met vergelijkbare kerkelijke initiatieven.

Meerjarenplannen, statuten en (financieel) jaarverslagen: je vindt ze onder de knop rechts.