Elke eerste maandag van de maand is er in het Inloophuis een kort moment van bezinning. Je kunt vanaf 19:00 binnenkomen. Het bezinningsmoment is van 19:15 tot 19:45. Tijdens deze korte bijeenkomst is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken, te bidden of gewoon stil te zijn.

We praten een uurtje door over de waarde van eenvoud in ons leven.

Van 20:00 tot 21:00 uur

We zijn stil met elkaar,
luisteren naar een tekst en muziek,
steken een lichtje aan
voor mensen aan wie we denken.

Als de eenvoud simpel is kan het niet moeilijk zijn hem even hier te halen.
Rust wat uit, zo zeggen we en wil ons verhalen hoe ge ons tot goud kunt zijn.

Maria van Mierlo