Vanwege te weinig belangstelling zijn onze wandelingen vervallen. Mensen die graag willen wandelen, kunnen bij het Middelpunt aansluiten bij een bestaande wandelgroep. Zie daar voor meer gegevens.