De collecte voor het Oranjefonds is voorbij. De opbrengsten waren:

Opbrengst collecte bussen: € 1.011,26 – daarvan is € 505,63 voor het inloophuis.

Opbrengst online: € 345,-, daarvan is € 172,50 voor ons. Totaal: € 678,13.

Met dank aan de vrijwilligers die gecollecteerd hebben!