Heel Schothorst Zingt

 In Nieuws

27/2/2017

De kerstmiddag Heel Schothorst Zingt.

Deze vond plaats op vrijdagmiddag 23 december 2016 van 14 tot 17 uur in de zaal van de Hoeksteen. Wijkbewoners, vrijwilligers van Inloophuis Schothorst, koorleden van Heel Schothorst Zingt, muzikale begeleiders, koorleden en muzikale begeleiders van Church of God waren aanwezig. In totaal waren we met 70 mensen

Dit evenement “Heel Schothorst Zingt” is een initiatief van Inloophuis Schothorst en werd in 2015 voor de eerste keer gehouden.

In 2016 is het in samenwerking met de Hoeksteen, Herman Koolstra, Rosita van Oosten van Zingen zonder Zorgen en Christien Stomphorst en Trudy Paus van Inloophuis Schothorst tot stand gekomen.

Er is een projectkoor “Heel Schothorst Zingt” gevormd en zij zijn al 6 keer bij elkaar geweest. Het waren heel gezellige en muzikale repetities. De wijkbewoners hebben elkaar ontmoet en leren kennen en hun passie voor zingen gedeeld.

De wijkbewoners en alle deelnemers hebben genoten van deze middag, van de muziek, de zang, een kerstverhaal, het lekkers en het samenzijn.

In het inloophuis zijn kerststukjes gemaakt die in de pauze zijn verkocht. De opbrengst was voor de onkosten van de kerstmiddag. Er is een collecte gehouden voor de onkosten van de kerstmiddag.

We hopen dat wijkbewoners hebben genoten van de sfeer en de ontmoetingen met elkaar. En dat ze met vrede in hun hart naar huis gegaan zijn. We hopen dat het samen vieren in de wijk van dit feest wijkbewoners met elkaar verbindt voor nu en het komende jaar. En glimp daarvan ervaren we in het inloophuis omdat er maanden later mensen komen die ons kennen van deze middag en eens komen kijken of zelf vrijwilliger willen worden. We hopen dat we op deze manier bijdragen aan een vreedzame wijk.

Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de organisatie van deze kerstmiddag.

Onze dank gaat uit naar allen die deze middag gesponsord hebben door ruimten beschikbaar te stellen en door kleine of grote financiële bijdragen. Waaronder ook het Buurtbudget Schothorst.

Als dank kreeg iedereen die middag een roos.