Zomerfeest aan het eind van de vakantie bij het Inloophuis Schothorst

 In Nieuws

Zaterdag 29 augustus werd alsnog het zomerfeest gehouden. Dit keer was het weer mooi genoeg om buiten te kunnen zijn, maar niet zo warm als begin juli.

Er waren gastmensen, inlopers, bestuursleden en medewerkers aanwezig. Iedereen had wat meegenomen zodat er weer een overvloedig buffet ontstond.

Connie Arnoldus, die ook de activiteiten organiseert, begon met de introductie van speeddaten. Iedereen kreeg 3 minuten de tijd om met iemand die men niet kende mee te gaan kennismaken. Daarna werd nog 2 maal gewisseld. Tussen de onderdelen door had Trudy Paus, de coördinator, enkele samenhangende woorden. Door al dat kennismaken ontstonden levendige gesprekken en kon men gaan genieten van al het lekkers van het buffet.

29082015 Zomerfeest 2 Voordat het hoogtepunt van de avond bereikt werd, hield Reina van Mourik, voorzitter van de Stichting, nog een praatje. Zij vertelde dat inmiddels een overkoepelende stichting van alle inloophuizen in Amersfoort is geformeerd. Het huidige bestuur is belast met het directe reilen en zeilen van ons inloophuis.

Als hoogtepunt werd een bezemdans gedaan. De dans werd met accordeon muziek door Kees Dingjan ondersteund. Met name aan het eind van de dans werd de spanning en hilariteit groter. De winnaar, Theo Kolman, won hiermee een gratis wijkmaaltijd. Aan alles komt een eind. Onder het verzamelen van alle afval, flessen, etensresten en weer op orde brengen van de tuin en woonkamer ging een ieder tevreden huiswaarts. Voor iedereen was een zonnebloem om mee te nemen.