Verslag van een stagiaire

 In Nieuws

Rond oktober begon mijn stage bij het Inloophuis Schothorst. In het kader van mijn opleiding (maatschappelijk werk en dienstverlening) moest ik een stageplek vinden. Op die manier kwam ik uiteindelijk bij het Inloophuis Schothorst terecht. Mijn stagedag was de dinsdag. Samen met Nans en Miranda was ik een gastvrouw, wat inhield dat ik de mensen die langs kwamen voor een kopje koffie en thee moest ontvangen. In het begin vond ik het erg lastig om van mezelf te laten horen, iedereen kende elkaar al. De mensen die kwamen, vroegen al erg snel aan mij wie ik ben en welke opleiding ik doe. Al snel mocht ik een activiteit organiseren voor Sinterklaas. Dit vond ik erg spannend om vooral uit te voeren, omdat ik het altijd spannend vind om voor een grote groep te praten. Al snel merkte ik op dat er veel activiteiten worden georganiseerd, maar dat deze activiteiten soms niet doorgaan vanwege te weinig animo. Dat vond ik erg jammer. Voor school moest ik een project opzetten; ik moest wat nieuws inbrengen binnen de organisatie waarin ik stage loop. Zo kwam ik op het idee een activiteitencommissie op te zetten, waarin een groep vaste mensen zich bezig houdt met de activiteiten binnen het Inloophuis. Een commissie waarin zoveel mogelijk mensen mee mogen helpen,. Helaas was het aantal aanmeldingen maar klein. Begin juli was mijn stage alweer afgelopen. Wat waren de maanden toch snel gegaan!

Elke dinsdag kwam ik weer met plezier naar stage, ondanks dat ik op persoonlijk vlak ook een dip heb gehad. Voor mij is het Inloophuis Schothorst een plek waar je altijd welkom bent en waar de mensen vriendelijk en open zijn. Ik heb mij tijdens mijn stage altijd erg welkom gevoeld en dat doe ik nog steeds. Ik wist niet eerder van een bestaan af van dergelijke Inloophuizen en ben blij te weten dat dit er is in de samenleving en in Amersfoort. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik heb ontmoet en daarom sluit ik ook af met een dankjewel voor ieder die ik heb mogen ontmoeten! Bedankt!

Ivanka Dijkhuizen