Bijeenkomst collecte Oranje Fonds

 In Nieuws

Hoger collectebedrag en een nieuwe folder voor InloopHuis Schothorst

Collectanten van InloopHuis Schothorst (IHS) hebben €1.049,- opgehaald voor het Oranjefonds. Op een bijeenkomst stond naast de collecte de presentatie van een nieuwe folder centraal.

Er waren collectanten, bestuursleden en gastmensen aanwezig. De collectanten hadden in de wijk Schothorst gelopen. IHS-coördinator Trudy Paus vroeg de collectanten naar hun ervaringen. Die waren vooral positief. Zo hadden geldgevers soms een potje met geld voor collectes bij de deur staan. Ook zag een collectant een sticker op een deur met de tekst ‘Geen verkoop aan de deur, wel collectes’. Er is meer geld opgehaald dan vorig jaar, en dan ook nog met minder collectanten. Veel gevers vonden het collectedoel sympathiek: de helft van het geld ging naar het Oranjefonds, de andere helft naar het Inloophuis. De collectanten kregen als dank voor hun inzet een presentje.  Trudy Paus noemde elk van hen ‘een ster in de wijk’. Voor twee kinderen, Mendel en Ruchama, was er een cadeautje in de vorm van een ‘muziekmakertje’. Een taart met het eindbedrag in cijfers als kaars erop onderstreepte de blijdschap met het resultaat. Wijkbewoners dank voor de bijdrage. InloopHuis Schothorst aan de Batostraat is een ‘gewoon’ rijtjeshuis, waar bijna dagelijks wijkbewoners elkaar ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden, zoals twee keer per maand samen eten. Om mensen in de wijk meer op het InloopHuis Schothorst te attenderen, werd onlangs een folder gemaakt. De vormgeving van de (kleurige) folder is afkomstig van grafisch ontwerper Jan de Graaf, die er belangeloos mee aan het werk ging. Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe IHS-folder gepresenteerd en kreeg de ontwerper ervan als dank voor zijn inzet een presentje. Pr- en administratief medewerkster Christien Vijlbrief zei dat de folder op verschillende manieren verspreid zal gaan worden en een goed middel is om de bekendheid van het inloophuis te vergroten.