Nieuwjaarsspeech

 In Nieuws

De nieuwjaarsspeech van Reina van Mourik, voorzitter van het bestuur, uitgesproken op de druk bezochte nieuwjaarsinloop:

Lieve mensen,

Allereerst wens ik ieder van jullie veel ‘Heil en Zegen’ toe in 2015.Dat geldt voor jullie persoonlijk én voor alle mensen die voor jou/jullie belangrijk zijn. Dat wens ik ook ons als gemeenschap van het IHS toe.

Maar ik kan er niet omheen om hier nu ook stil te staan bij de verschrikkelijke realiteit van de afgelopen week: terreur, moord en verdriet. Op dit moment,dat wij hier samen zijn lopen in Parijs miljoenen mensen mee in een Stille Tocht ter herdenking en als protest. De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben mij ook weer bepaald bij de belangrijke rol, die het IHS kan spelen bij het werken aan een goede leefsfeer hier in de wijk Schothorst. Wij kunnen de problemen in de wereld niet oplossen, maar kunnen wel ons mee-verantwoordelijk maken voor een samenleving hier,waar ieder de ander respecteert en erkent.

Het IHS staat voor een grote uitdaging dit jaar,n.l. niet alleen datgene wat ik zojuist noemde, maar ook de veranderingen in de Zorg zullen óók in déze wijk voelbaar zijn. Dat betekent dat wij zullen moeten bezien wat dit voor mensen betekent en er samen met andere organisaties in de wijk voor moeten waken,dat er mensen tussen de wal en het schip raken.Wij zullen moeten zoeken naar wat wij hierin kunnen betekenen…………oog en oor van de wijk???

Dan zal er ook voor het IHS zelf verandering komen. Vanuit de R.K.kerk en door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort[ zowel stad alsook Amersfoort- Noord] is aangegeven,dat zij alle huizen,die zij nu subsidiëren in één overkoepelende Stichting willen onderbrengen.Dit betreft dus behalve ons IHS, ook de Ontmoeting in Kattenbroek, De Herberg in Nieuwland en het Diaconaal Aandachts-Centrum aan de Zuidsingel. Dit zal in de loop van dit jaar moeten gebeuren.Het streven is om de komende drie jaar te gebruiken om deze huizen meer self-supporting te maken. Voor ons betekent dit dat wij, naast de Inloop, nieuwe betaalde activiteiten en -gesponsorde projecten moeten gaan ontwikkelen, nieuwe -deskundige- vrijwilligers moeten zoeken en onze naam én ons aanbod meer bekendheid moeten geven. Het bestuur zal, samen met Trudy, er alles aan doen,dat het IHS deze nieuwe ontwikkeling positief zal doormaken. Wij rekenen er daarbij op dat wij, als zo vaak in het verleden, op jullie inzet en medewerking mogen rekenen.

Zo gaan wij dan, onder Gods Zegen en bescherming dit nieuwe jaar in. Op weg naar 2016, het jaar waarin wij stilstaan bij het 30-jarig bestaan van het IHS.

Dit was het dan, groet

Reina