Nieuws over de collecte ten bate van Inloophuis en Oranjefonds

 In Nieuws

Vorige week hebben 8 collectanten namens het Inloophuis Schothorst voor het Oranje Fonds gecollecteerd. Deze week kwamen ze de collectebussen inleveren en ontvingen ze voor hun inzet een smakelijk bedankje.

De opbrengst is nog even een verrassing. Als de bijdrage door het Oranje Fonds geteld is, zal de helft van de opbrengst naar het Inloophuis Schothorst worden overgemaakt en de andere helft voor een mooi project in de provincie Utrecht worden gebruikt. We danken alle collectanten voor hun enthousiaste inzet en promotie van het Inloophuis!